Bez wody nie ma życia.


Światowe zasoby słodkowodne są zagrożone. Wzywamy badaczy wody na całym świecie, by pomogli sprawić, aby liczyła się każda kropla i wypełnili naszą przyszłość wodą dla wszystkich!