O Fundacji


Fundacja jest organizacją pożytku publicznego skupioną na działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmiany zachowań na coraz bardziej ekologiczne.
Prowadzimy szkolenia nauczycieli, młodzieży, wydajemy materiały metodyczne i wspieramy placówki oświatowe w projektach ekologicznych dotyczących kampanii ochrony klimatu, promowania zdrowego odżywiania, poszanowania wody i energii, ekologicznego transportu – w oparciu o własny program szkolnych zespołów działań ekologicznych (ekozespołów).
Częścią szkoleń Fundacji jest nabywanie przez uczestników umiejętności tworzenia wizji ekorozwoju społeczności lokalnej. Fundacja stosowała tą metodę podczas warsztatów dla społeczności m.in. Warszawy, Gdyni i Sopotu we współpracy z urzędami miast.
We współpracy z organizacją siostrzaną Global Action Plan w Wielkiej Brytanii i organizacjami w dziesięciu innych krajach fundacja rozpoczeła jesienią 2014 dwuletni projekt Badacz Wody – poszanowania zasobów wody i festiwali wody w szkołach podstawowych i gimnazjach Polski.
Fundacja jest członkiem Global Action Plan International (sekretariat w Sztokholmie, Szwecja) oraz polskej Koalicji Klimatycznej.

Zespół:

Blank_man_placeholder
Zdzisław Stan Nitak, Prezes Fundacji

Zdzisław Stan Nitak – wykorzystuje swoje wykształcenie w Naukach o Ziemi i metodę wewnętrznego umocnienia (empowerment) do opracowania programów zmiany zachowań na bardziej zrównoważone ekologicznie. Jest członkiem sieci Innowatorzy dla Dobra Publicznego Ashoka.

e-mail: zs.nitak(at)gappolska.org
tel: 608 635 285

Blank_woman_placeholder
Dagmara Lipińska – Członek Zarządu, sozolog i menedżer kultury.
Przez ostatnie lata realizowała projekty edukacyjne skierowane do szkół i nauczycieli w Centrum Nauki Kopernik, z którym nadal współpracuje. W Fundacjii koordynuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Jest członkiem grupy eksperckiej Ministerstwa Gospodarki do spraw CSR.
e-mail: dagmara.lipinska(at)kopernik.org.pl
tel: 602 449 031