Partnerzy


Klimaalliansen
klimaalliansen.org

Klimaalliansen (Przymierze Klimatyczne), Kristiansand, Norwegia

Zielone Centrum, którym zarządzają wspólnie Klimaalliansen, Fundacja Eco-Lighthouse (Ekologiczna Latarnia Morska) i Gmina Kristiansand, jest “ośrodkiem kompetencji i spotkań na rzecz ekologicznego stylu życia oraz ukierunkowanego przyszłościowo rozwoju społecznego i gospodarczego”.
Klimaalliansen posiada 20-letnie doświadczenie prowadzenia akcji i kampanii ekologicznych w regionie, szkolenia szkół i firm dla uzyskania certyfikatów eko-jakości, współtworzenia programu działań klimatycznych samorządu dla mieszkańców.

fsb-logo-simple-600x600
batory.org.pl

Fundacja Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego, założona w 1988 roku przez George’a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

PFDiM
pcyf.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Celem fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
Pomaga ona liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne. Wsparcie, którego jest udzielane, to z jednej strony  animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.

gap_partner_logo
globalactionplan.org.uk

Global Action Plan

To brytyjska organizacja charytatywną, która łączy ludzi i inspiruje ich do podjęcia konkretnych działań na rzecz środowiska. Pogłębiają i promują te działania aby jak najwięcej osób zainspirować do zmiany.
Global Action Plan współpracuje z firmami, szkołami i społecznościami, którym oferują programy pomagające w zmianie zachowań, które pomagają ludziom żyć w sposób bardziej zrównoważony. Od 1993 roku, wielokrotnie nagradzane partnerstwa pomogły 750,000 osobom wprowadzić praktyczne zmiany na rzecz środowiska.
To jedyne projekty dotyczące środowiskowych zmian behawioralnych w Wielkiej Brytanii, które wspierane są przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP).