Projekty


Młodzi Liderzy Miasta Przyszłości

Młodzi liderzy miasta przyszłości jest inspirującym projektem społecznym, który stwarza młodzieży Legionowa możliwość zespołowych działań dotyczących zrównoważonego rozwoju społeczności – w swoich szkołach i szerokiej przestrzeni publicznej.
Projekt skierowany jest do młodzieży aspirującej do bycia liderami w swoim srodowisku, z jasną wizją potrzebnych zmian na lepsze, energią do ich wdrażania oraz umiejętnościami skupiania wokół siebie innych osób do wspólnych działań. Formą organizacyjną młodzieży zaangażowanej w tworzenie miasta przyszłości staje się Młodzieżowa Rada Miasta, ale jesteśmy otwarcie także na inne, nowatorskie formy.
Aktywiści na rzecz dobra publicznego mają szansę odwiedzenia norweskiego Kristiansand, miejscowości w rządowym programie Miasta Przyszłości, i wymiany doświadczeń ze swoimi rówieśnikami.

Kto wspiera ten projekt?

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organizacjami nadzorującymi są Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Stefana Batorego.

Jakie będą efekty działań młodych liderów?

Młodziez przygotuje koncepcję utworzenia i funkcjonowania Centrum Ekorozwoju. Inspiracją jest dla nas Zielone Centrum działające w Kristiansand w Norwegii, która zespół młodych liderów odwiedzi w sierpniu 2015.
Młodzież pod opieką architekta opracuje dwa szkicowe warianty koncepcji programowo – przestrzennej Centrum Ekorozwoju, które mogą posłużyć do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego i innych materiałów potrzebnych do dalszych opracowań.
Propozycje projektowe będą przedstawione na seminarium podsumowującym działania projektowe w marcu 2016.

miastoprzyszlosci.org

Badacz Wody

Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Wszelka aktywność i działaność poszczególnych szkół/grup skupia się wokół portalu edukacyjnego – badaczwody.pl . Uczestnicy poprzez stronę internetową inicjują tzw. misje badawcze, pobierają materiały edukacyjne i realizują wyzwania. Aktywności w ramach programu mogą być prowadzone w szkole, w domu (np. ‚rzuć wyzwanie rodzinie’) czy na zewnątrz (np. ‚szkolny ogródek, badamy miejscowe zbiorniki wodne itp).
Każda misja ma parę etapów i zadań do wykonania, za każdą aktywność dostaje się odpowiednią ilość punktów. Pod koniec roku szkolnego typujemy 5 szkół, które dostają dofinansowanie na przeprowadzenie tzw. festiwalu wodnego. Festiwal ma postać festynu/targów gdzie dzieci prezentują to, co zrobiły w projekcie lub wymyślają do tego dodatkowe gry i zabawy. Szkoły najczęściej łączą festiwale wodne z dniami danej miejscowości lub inna tego typu okolicznościami aby połączyć pracę dzieci z zaangażowaniem społeczności lokalnej itp.

Jest to elastyczny program umożliwiający wybranie nauczycielowi zadań wymagających różnego stopnia zaangażowania – od zadań i scenariuszy przewidzianych na 1 godz. lekcyjną, po aktywności projektowe, które wymagają systematycznej pracy.

w tym roku dodatkowo umożliwiliśmy kontakt szkół z różnych krajów, polscy Badacze Wody mają możliwość skomunikowania się przez portal lub komunikatory typu Skype z Badaczami np. na Bermudach i powymieniać się doświadczeniami i pomysłami na realizację programu. (Fundacja może pomóc w zaaranżowaniu takiej rozmowy).

Program Badacz Wody jest całkowicie finansowany i wspierany w 11 krajach. Jest darmowy dla wszystkich uczestniczących w nim szkół. Najlepsze zespoły badaczy wody mają szansę na reprezentowanie swojego kraju w międzynarodowej ceremonii wręczenia nagród – w 2015 roku jest to Mediolan. W 2016 roku będzie to Londyn..
W roku szkolnym 2014/2015 Międzynarodowymi zwyciężcami zostali uczniowie z Polski.

Co zdobywają badacze wody?

Program Badacz Wody wspiera uczniów w wieku od 7 do 15 lat w prowadzonej przez nich misji ratowania zasobów wodnych naszej planety.
Badacze Wody mają możliwość:

  • Wykonywania wyzwań związanych z wodą i głównymi problemami dotyczącymi wody
  • Współpracy z innymi uczniami na całym świecie
  • Organizowania lokalnych wodnych festiwali i otrzymania punktów ioraz nagród
  • Stworzenia zasobów wiedzy i umiejętności, którymi będzie się można dzielić
  • 475 000 uczniów i członków lokalnej społeczności zaangażuje się w program

240 000 m3 wody zostanie zaoszczędzonych, czyli równowartość 95 basenów olimpijskich

archiwum projektów (dostępne wkrótce)